Τι είναι το ProGreece;


Οι δυνατότητες παραγωγής και παροχής υπηρεσιών πολλών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, λόγω της επίκαιρης οικονομικής κρίσης, δεν έχουν εξαντληθεί. Πολλές επιχειρήσεις διαθέτουν καλά καταρτισμένους (συχνά και γερμανομαθείς) μηχανικούς και στελέχη, καθώς και τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό, προκειμένου να είναι σε θέση να διεκπεραιώνουν παραγγελίες για γερμανικές επιχειρήσεις με ταχεία παράδοση. Το ίδιο ισχύει και για τον κλάδο της παροχής υπηρεσιών που θα μπορούσε να εξυπηρετεί - κατά παραγγελία - γερμανικές επιχειρήσεις.

Οι υφιστάμενες δυνατότητες των ελληνικών επιχειρήσεων και οι ανάγκες των γερμανικών εταιρειών συγκεντρώνονται στα πλαίσια του ProGreece μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας και της ιστοσελίδας www.pro-greece.com.

Ταυτοχρόνως, το ProGreece παρέχει στις Ελληνικές επιχειρήσεις την δυνατότητα να αυξήσουν τις εξαγωγικές τους δυνατότητες συνάπτωντας εμπορικές συμφωνίες με Γερμανικές εταιρίες - βιομηχανίες.