Επικοινωνία


Θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ProGreece. Επικοινωνήστε μαζί μας.

ProGreece is carried out by:
German Hellenic Chamber of Industry and Commerce
North Greece Branch
50 Voulgari Street
54248 Thessaloniki
Greece

Tel.: 0030 2310 32 77 33
Fax: 0030 2310 32 77 37
E-mail: support@pro-greece.com

Contact Person: Matthias Hoffmann